Shërbimi

Qendra e shkarkimeve

Downloadcenter

Në broshurën më të fundit të produkteve të Matador, imazhe dhe video për shikimin tuaj.

Lexo më shumë

Etiketa e BE-së për gomat

EU Tyrelabel

Bazuar në tre kritere, Etiketa e BE-së për gomat ofron informacione rreth karakteristikave mjedisore dhe të sigurisë të një gome me qëllim rritjen e sigurisë në rrugë dhe reduktimin e ndotjes.

Lexo më shumë
Matador. Një markë e Continental.